CrossingLines | academy
16479
page,page-id-16479,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
plasmares estirada

ACADEMY

The acquisition of new audiences is essential for the ensemble, which devotes a large part of its resources to enriching the cultural network of new music.

 

CONCERTS AND INTERACTIVE PEDAGOGICAL ACTIVITIES

CrossingLines regularly collaborates with music schools and different institutions conducting concerts and activities specifically aimed at young people. Each activity is designed for a specific age range and is tailored to the needs of the particular students, helping them to access, listen to and enjoy types of music that were previously unfamiliar.

 

CrossingLines attempts to connect these activities with their concerts, often involving whole families so that parents can attend both the concert and the workshops with their children.

 

NOVES VEUS

CrossingLines collaborates with centers of higher artistic education, such as the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), Taller de Músics and the Katharina Gurska Center, with music writing workshops, reading sessions of student’s works as well as assignments for students and former students of composition. In addition, the members of the CrossingLines Ensemble teach instrument master classes aimed at all types of students, in which the works interpreted in their concerts are discussed, commented upon and played. These activities allow students specializing in both composition and interpretation to enjoy direct contact at the highest level with a professional ensemble through a focused activity.

La captació de nous públics és fonamental per a l’ensemble, que dedica una gran part dels seus recursos a enriquir la xarxa cultural de la música de nova creació.

 

CONCERTS I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

CrossingLines col.labora regularment amb escoles de música i diferents institucions realitzant concerts i activitats específicament orientats als més joves. Cada activitat està dissenyada per una franja d’edat concreta i es presenta de manera diferent segons les particularitats de cada grup d’estudiants, aconseguint d’aquesta manera una major difusió d’un tipus de música que sovint no estan acostumats a escoltar o interpretar.

 

CrossingLines intenta alhora associar aquestes activitats als seus concerts, implicant sovint la participació de les famílies per tal que aquestes puguin assistir al concert i compartir amb els fills l’activitat que han treballat amb el grup.

 

NOVES VEUS

CrossingLines realitza col.laboracions amb Centres d’Ensenyaments Artístics Superiors com l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), el Taller de Músics i el Centre Katharina Gurska amb tallers d’escriptura musical, sessions de lectura amb obres dels estudiants així com encàrrecs a alumnes i ex-alumnes de composició. A més, els membres de CrossingLines imparteixen classes magistrals d’instrument dirigides a tot tipus d’alumnat en les quals s’analitzen, es comenten i es treballen les obres interpretades en els seus concerts. Aquestes activitats permeten tant als estudiants de l’especialitat de composició com els d’interpretació gaudir d’un contacte directe al més alt nivell amb un ensemble professional a través d’una activitat específica.